Til doms over kulturen

EU-domstolen har avgitt to dommer om bokdigitalisering, og EFTA-domstolen strever med Oslos ønske om varemerkebeskyttelse av kunst i kommunens eie. Men uke 46 har også brakt nytt utenom domstolenes verden.

18. november 2016 Nyhetsklipp

Ut i Europa – og tilbake

Frankfurt 2019 skal bli et utstillingsvindu for norsk kultur. Men før den tid vil utviklingen i Europa fortsette å påvirke oss. I uke 45 kom en EU-dom på bibliotekområdet.

11. november 2016 Nyhetsklipp

Digitale utfordringer

Det er ikke så mye det digitale skiftet i seg selv, men måten det gjøres på. Sist uke har det blant annet dreid seg om utfordringer for medier og læremiddelproduksjon. Dette var uke 44.

4. november 2016 Nyhetsklipp

Nye runder om opphavsretten?

Et forsøk på en ny runde om åndsverkloven i Norge, og overraskende endringer på toppen av opphavsrettsforvaltningen i USA. Det var litt av uke 43.

28. oktober 2016 Nyhetsklipp Opphavsrett

Aviser og høringer

Låtskriverne lager soundtracket til nordmenns liv, sier Bjørn Eidsvåg. Og hvilken rolle har mediene? Nyhetsoppsummeringen fra uke 42 forteller noe. Og bakom synger statsbudsjettet.

21. oktober 2016 Nyhetsklipp Medier

Bokhøst

Bokhøsten er innledet, og vår nyhetsoppsummering kretser også i stor grad om bøker. Om tilgjengelighet og tilrettelegging – og om økonomi.

14. oktober 2016 Nyhetsklipp

Distribusjonens dilemmaer

Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted står for ukas sterkeste skildring av hvilke dilemmaer moderne digital distribusjon stiller kulturskaperne overfor. Vårt overblikk over uke 39 viser flere tilsvarende dilemmaer – og forsøk på å løse dem.

30. september 2016 Nyhetsklipp

Hvor guddommelig er opphavsretten?

Indisk høyesterett har gitt sitt svar, mens nyhetsbildet for øvrig er preget av mye mediestoff. Dette var uke 38.

23. september 2016 Nyhetsklipp Medier